SZINERGIA PROGRAM

Avagy  Együttműködés fejlesztése szervezeti egységek, funkciók között
Vezetői tréningprogram vonalbeli vezetők és funkcióvezetők részére

Picture1

BEVEZETÉS
Egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik? Az információk elcsúsznak és a kollégák úgy érzik, harcolniuk kell egymással? Előfordulnak pletykák? A kialakuló konfliktusok kezelése túl sok időt von el a vezetőktől? Probléma esetén bűnösöket keresnek megoldások helyett? Egy vállalaton belül a szervezeti teljesítmény nagymértékben függ attól, hogy a munkatársak között milyen a kapcsolat, és az együttműködés. Az egymással szemben támasztott elvárások tisztázása már önmagában segíti az együttműködést a szervezeten belül, amely kihat a külső ügyfelek elégedettségére is, arról nem beszélve, hogy jelentős mértékben csökkenti a belső konfliktusok számát. A legtöbb szervezeti probléma, és hatékonyságromlás hátterében ugyanis nem csupán a készségek hiányossága fedezhető fel, hanem a szervezeten belüli munkacsoportok közötti nem megfelelő információáramlás, vagy gátolt együttműködés. Az együttműködés nagymértékben növelhető akkor, ha a munkacsoportban dolgozó kollégák felismerik a különbözőségekben rejlő lehetőségeket, és a szerepmegosztást érvényesíteni is képesek a mindennapi együttműködés során. A tréning során a résztvevők saját élményt szereznek az együttműködés előnyeiről, hogy szemléletük, készségeik jobban lehetővé tegyék a csoporton belüli hatékonyabb munkát. A tréning úgynevezett T-csoportos technikai keretbe ágyazott, azaz módszertanilag a csoportdinamika eszköztárával dolgozik, ahol minden résztvevő aktív részvétele fontos a tanulási folyamatban.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
- A résztvevők között a konfliktusok száma csökken
- Nézeteltéréseiket képesek lesznek problémamegoldó módon megbeszélni
- Információáramlás javul
- A csoporton belüli feszültség csökken, ezáltal a cégen belüli hangulat javul, a belső elégedettségi mutatók javulhatnak
- A tagok között a bizalom erősödhet, ami segít a problémák őszinte feltárásában, a gyökér okok kutatásában
- Probléma esetén csökken a „bűnös-keresés” és az „egymásra-mutogatás”, a tagok kommunikációja erősebben irányul a probléma megoldására. 

Megjegyzés: „magokat árulunk, nem gyümölcsöket” A tréning a fenti eredmények lehetőségét teremti meg azon tagok számára, akik valóban szeretnének változtatni jelenlegi működésükön. A tréning valódi eredményességéhez a résztvevők elkötelezettsége szükséges a közös célok elérése érdekében!
ÖNNEK SZÓL, HA:
- Olyan vezetői csoportban dolgozik, akik között együttműködésre lenne szükség, de ezt Ön nem látja tökéletesnek
- Olyan vezetői csoportban dolgozik, ahol gyakoriak az összetűzések
- A munkaköréből eredően érdekellentét feszül kollégái és Ön között
- A szervezeti célok és mutatók érdekében Önnek mást kell előtérbe helyeznie a működés során, mint a többi vezetőnek
- Az Ön munkájához olyan inputokra van szüksége, amelyek mások outputjai, illetve fordítva: az ön munkájának outputjai mások inputjai.
- Ön úgy találja, hogy nagyon sok időt meg lehetne takarítani, ha bizonyos dolgokat megelőznének, vagy másképpen végeznének, mint most, a vezetői csoporton belül
- Ön szerint szükséges lenne átvizsgálni a csoporton belüli kommunikációt, mert számos konfliktus forrása az, hogy a „szükséges és elégséges” információ nem áll a megfelelő időben rendelkezésre.
- A munkatársak között személyi ellentétek is feszülnek
- Az együttműködést gátolják a régmúltban gyökerező sérelmek, barátságok, vagy jelenlegi generációs ellentétek, különbözőségek.
- A vezetői csoportban a tagoknak alapvetően más elképzelése van az együttműködésről.
- Ha szeretnének mindezeken változtatni: A TRÉNING ÖNNEK, ÖNÖKNEK SZÓL!

ALAPCÉLOK
- A belső együttműködés fejlesztése, egymás különbözőségében rejlő erények felismerése, és a csapatmunka lényegi pontjainak saját élményű megélése, az élmények tudatosításával
-  A tréning másodlagos célja, hogy mind horizontálisan, mind vertikálisan felszínre kerüljenek a teljesítmény növeléséhez szükséges elvárások és szükségletek, illetve ezekre megoldás szülessen a csoport bevonásával, az elkötelezettség növelése mellett.


RÉSZCÉLOK:
- A résztvevők ismerjék meg a stratégiai együttműködés lényegét, és a szinergiában rejlő lehetőségeket, az egyéni érdek, csoportérdek és szervezeti érdek érvényesítésének összehangolásával.
- A résztvevők között erősödjön a bizalom a jelenlegi valós problémák őszinte, asszertív (nem támadó) feltárása során. A résztvevők az együttműködés előnyei mellett ismerjék meg azokat a következményeket is, amelyet a nem megfelelő együttműködés, vagy annak hiánya okoz.
- A vezetők ismerjék saját és szervezeti egységük belső vevőit, kapjanak pontos képet arról, hogy melyek azok az outputok tevékenységükben, amelyek mások inputjaiként szolgálnak az eredményeik eléréséhez. Egyúttal lehetőség nyíljon arra is, hogy a résztvevők egymás szükségleteinek megismerése után megoldásokat dolgozzanak ki az együttműködési felületek kiaknázására.
- A résztvevők attitűdje, szemlélete a nyer/nyer alapú működés irányában változzon, a tréninget követően a résztvevők a tanultakat a gyakorlatban alkalmazzák is, amely abban nyilvánul meg, hogy a résztvevők érzékenyebbé válnak egymás problémái iránt, nyitottabbakká és segítőkészebbekké a mindennapi problémamegoldásban és információ áramoltatásban.
- A résztvevők ismerjék a valós jövőképet, értékeket, illetve azonos módon értelmezzék azt, és képessé váljanak a közös cél elérése érdekében úgy lebontani, hogy az a többi szervezeti egység – illetve egyén céljaival összhangba kerüljön. A résztvevők ismerjék fel a közös munka előnyeit, ezáltal tudatosodjon bennük, hogy az egymással való együttműködés, egymás támogatása közvetve saját munkájuk eredményességét is növeli.
Az alábbiakban lehetséges tematikus elemek közül a végleges tréningtematikát az Önök igényeihez, szükségleteihez, résztvevők tréningtapasztalatához és a tréning időkeretéhez szabjuk. Az itt felsoroltakon túl is emelhetők bele egyéb kommunikációs tartalmi és módszertani elemek.

TEMATIKUS ELEMEK
- Szervezeti tükör: Önmagunk, mint vezetői csapat, mint szervezet analízise
- Valóságos jövőképünk (nem feltétlen papírra írt)
- Valóságos értékeink, (nem feltétlen papírra írt) amelyek mentén dolgozunk mindannyian, amely mentén valóban működik a cég
- Hiányosságaink, nehézségeink, közös céljaink
- Egyének a szervezetben
- Erősségek, különbözőségek
- Szerepek, hatáskörök rendszere
- Folyamatok, inputok és outputok
- Belső vevőtérkép
- Egyes szervezeti egységek céljai, mutatószámai, kapcsolódási pontjai
- Szükségletek
- Rendszerproblémák beazonosítása
- Megoldás-keresés
- Közös szabály és normaképzés a csoport tagjai között az együttműködés érdekében
- Nyer-nyer szemlélet megvalósíthatósága a gyakorlatban
- Saját élményű gyakorlatok
- Szimulációk
- Esettanulmányok, feldolgozások
- Szükség szerint helyzetgyakorlatok
- Technikák, módszerek a konfliktusok számának csökkentésére
- Mediációs technikák
- Ön és társismereti modul
- Drexler – Sibbet féle csapatteljesítmény modell
- Csapatszerepek egyensúlya a vezetői team tagjai között

 

KIEGÉSZÍTÉS:
A tréning tematikus elemei kiegészülhetnek az alábbi témakörökkel, eszközökkel:
- HBDI agytérkép elkészítése és egyéni/csoportos elemzése (lásd HBDI)
- DISC viselkedéstipológia
- Az adott csoport (általában vezetői csoport) együttműködést fejlesztő workshopja, ahol elkészítjük a csoport belső vevőinek térképét (inputok-outputok), az ehhez kapcsolódó szükségletek és kockázatok alapján együttműködési megállapodásokat kötünk. Ebben az esetben a tréning mindenképpen 3 egész napot vesz igénybe.

IDŐKERET: 2-3 nap (alap: 2 nap, kiegészítő modulokkal: 3 nap)
Javasolt résztvevői létszám: 6 – 12. 12 fő felett javasolt, 14 fő felett szükséges a program 2 trénerrel történő lebonyolítása.

Árajánlatért és bővebb felvilágosításért forduljon bizalommal értékesítési kollégáinkhoz! Tel.: 76/356-555, mobil: 30/9559 056, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .
(szinergia program, csoporton belüli feszültség csökkentése, konfliktus kezelés tréning)